Σύνδεσμος Γονέων

Από την εκλογική συνέλευση  του Συνδέσμου Γονέων του σχολείου μας, νέα μέλη  για τη σχολική χρονιά 
2018 -2019 ε
ξελέγησαν:

Πρόεδρος: 'Ανθος Χριστοδούλου

Αντιπρόεδρος: Παντελής Σκουρουμούνης

Γραμματέας: Αντρέας Αντζουλής

Β. Γραμματέας: Αντώνιος Καίσαρης

Ταμίας: Χριστόδουλος Κυριάκου

Β. Ταμίας: Γεωργία Μιχαήλ